Giống mía K88-92

20/10/2017 | AT : 15:08:36

Giống mía K88-92 có dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn chụm xiên, thân to, đều cây, lóng hình trụ nối hơi zig-zag

Giống mía K88-92

Giống mía K88-92 có nguồn gốc Thái Lan. Mẹ bố ( Uthong1 x PL310 ).

Đặc điểm nhận diện:

- Dáng bụi hơi xòe

- Dáng ngọn chụm xiên

- Phiến lá dài, dày cứng, mép lá sắc, rộng trung bình, màu xanh đậm

- Thân to, đều cây, lóng hình trụ nối hơi zig-zag

- Lóng màu xanh ẩn vàng, có nhiều sáp

- Mầm to hình chữ nhật, cánh mầm to đóng ở nửa trên của mầm, không có rãnh mầm

- Bẹ ít lá, màu phớt tím, không tự bong lá

- Hai tai lá: tai lá ngoài ngắn hình cựa, tai lá trong dài hình mác

- Cổ lá hình tam giác, xanh phớt tím, non màu hơi hồng

Đặc điểm nông nghiệp:

- Mọc mầm khá, đẻ nhánh trung bình. Tốc độ vươn lóng giai đoạn đầu chậm, giai đoạn sau nhanh hơn.

- Kháng sâu đục thân, bị bệnh trên lá nhẹ.

- Không trổ cờ và ít bị đổ ngã.

- Khả năng lưu gốc kém.

- Chín trung bình muộn.

- Năng suất mía tơ cao.

- Chữ đường trung bình.

Tin khác