Giống mía KPS01-25

20/10/2017 | AT : 14:01:13

Giống mía KPS01-25 có dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn xòe, thân trung bình đên to, lóng hình ống chỉ nối hơi zig-zag, sáp phủ ít.

Giống mía KPS01-25

Giống mía KPS01-25 có nguồn gốc Thái Lan. Mẹ bố ( KPS94-13 X Uthong3 )

Đặc điểm nhận diện:

- Dáng bụi hơi xòe

- Dáng ngọn xòe

- Phiến lá dài, rộng trung bình, mép lá không sắc, màu xanh đậm, lá đứng

- Thân trung bình đến to, lóng hình ống chỉ, nối hơi zig-zag, sáp phủ ít

- Lóng màu xanh ẩn vàng, ra nắng có màu vàng sậm

- Mầm hình trứng (hến), nằm sát sẹo lá, cánh mầm hẹp đóng ở đỉnh mầm, rãnh mầm hẹp

- Bẹ lá màu xanh, có sáp phủ, không có lông, không tự bong lá, mép bẹ lá khô

- Hai tai lá: tai lá trong hình cựa, tai lá ngoài không rõ

- Cổ lá to dài, hình tam giác, màu xanh

Đặc điểm nông nghiệp:

- Mọc mầm khỏe, đẻ nhánh mạnh, tốc độ vươn lóng nhanh.

- Mật độ cây hữu hiệu khá, kháng sâu hại, trổ cờ ít.

- Lưu gốc tốt.

- Chín trung bình sớm.

- Năng suất cao.

- Chữ đường khá.

Tin khác