Các chi nhánh

  Chi nhánh Phan Rang

• Địa chỉ: Quốc lộ 27A, thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

• MST: 3901162964-001

Chi nhánh Gia Lai

• Địa chỉ: 444, đường Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

• MST: 3901162964-002

Chi nhánh Ninh Hoà

• Địa chỉ: Km 16, thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

• MST: 3901162964-003