Phòng trừ sâu bệnh hại mía27/11/2014 | AT : 15:31:36

Cây mía tuy dễ trồng nhưng nếu không chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt sẽ cho năng suất, chất lượng không cao. Theo Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai, để cây mía ít sâu bệnh cho năng suất cao, nông dân chú ý phòng các loại sâu bệnh.

Các loài sâu đục thân gây hại trên cây mía24/11/2014 | AT : 15:28:37

Sâu đục thân mía thường được hiểu là nhóm côn trùng bộ cánh vảy (Lepidoptera) tấn công gây hại phần thân cây mía, bao gồm từ đỉnh sinh trưởng, đến các bộ phận thuộc phần thân lóng và gốc thân.