Lịch sử hình thành và phát triển

1. Tháng 11 năm 1995, Trại Thực Nghiệm Mía Tây Ninh trực thuộc Công ty Mía đường Bourbon Tây Ninh được thành lập.

2. Nhiệm vụ & hoạt động của Trại Thực Nghiệm Mía:

- Tiến hành các thực nghiệm về so sánh giống mía mới nhằm chọn lọc ra các giống có năng suất và chất lượng phù hợp với điều kiện của Tây ninh.

- Nhân giống và cung cấp giống mía sạch bệnh cho nông dân trồng mía.

- Thực nghiệm về kỹ thuật canh tác, phân bón NPK, thuốc bảo vệ thực vật, phương pháp tưới mía nhằm hướng dẫn nông dân trồng mía tiếp cận với kỹ thuật tốt hơn, đạt được năng suất mía cao hơn.

- Phát triển “Vườn sưu tập” với hơn 120 giống mía từ các nước trên thế giới như Brazin, Trung quốc, Đài loan, Réunion, Mauritius, Ấn độ, Cuba, Philippine, Indonesia.

- Cuối năm 1998, Trại đã cho ra được hai giống mía R570 và R579 và đã được Bộ Nông Nghiệp công nhận cho khu vực hóa tại Tây Ninh. Hiện nay giống R570 và R579 vẫn còn trồng tại vùng nguyên liệu của Ninh Hòa và Gia lai

3. Từ năm 2000, Trại Thực Nghiệm đã thu hẹp lại là Trại Hom Giống Mía trực thuộc Ban Khuyến Nông của Công ty Mía đường Bourbon Tây Ninh. Công  tác  thực nghiệm bị thu hẹp và Trại chỉ là nơi sản xuất hom giống cung cấp cho nông dân trồng mía.

4. Tháng 03 năm 2013, Tập đoàn TTC bắt đầu tiếp nhận Trại Thực Nghiệm Mía từ Công ty Mía Đường BourBon Tây Ninh.

5. Tháng 04 năm 2013, Trung Tâm Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công chính thức được thành lập. Các công tác nghiên cứu thực nghiệm lại khôi phục và được quan tâm tâm, đầu tư cao hơn trước.