Tình hình khí tượng tháng 7/201411/07/2014 | AT : 14:11:13

Căn cứ theo những thông tin khí tượng nêu trên, TTNC nhận thấy tổng lượng mưa trong tháng 07/2014 khá cao (>453mm) nên đã gây ngập úng trên một số diện tích mía được trồng trên những ruộng đất thấp và có hệ thống tiêu thoát nước kém, ảnh hương nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của cây mía, gây suy