Nhà kiểm dịch01/01/1900 | AT : 15:12:41

Nhằm mục đích kiểm dịch các giống mía mới trước khi đưa ra khảo nghiệm đồng ruộng, phòng chống việc phát sinh các dịch hại nguy hiểm trên cây mía tại Việt Nam. Với quy mô 300m2, nhà kiểm dịch được trang bị cơ sở hạ tầng với các thiết bị chuyên ngành cao cấp. Nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm trong