Phòng nuôi cấy mô24/11/2014 | AT : 15:17:52

Phòng nuôi cấy mô tại trung tâm được đầu tư với quy mô tổng diện tích dãy phòng làm việc là 65 m2 bao gồm 2 phòng cấy vô trùng có diện tích 15 m2, 1 phòng pha môi trường có diện tích 25 m2 và 1 phòng tăng trưởng có diện tích 25 m2

Quy trình giống mía cấp 111/11/2014 | AT : 09:40:47

Là ruộng giống được thành lập và thực hiện theo các quy tắc nghiêm ngặt để sản xuất vật liệu giống cấp 1 chất lượng cao, đảm bảo không có bệnh hệ thống hoặc tiềm ẩn, thuần chủng, đúng với đặc điểm giống và có tỷ lệ nảy mầm cao.

Hom giống sạch bệnh 01/11/2014 | AT : 15:19:26

Hom giống sạch bệnh là yêu cầu cơ bản cho một vụ mía đạt năng suất cao và ổn định.Tiêu chuẩn cho chất lượng hom giống được xác định bởi độ thuần của giống, điều kiện sạch bệnh và khả năng nẩy mầm tốt.

Phòng phân tích đất11/07/2014 | AT : 10:07:15

Chính thức hoạt động từ tháng 04/2013, Phòng phân tích đất và khuyến cáo phân bón với diện tích 150m2 được đầu tư quy mô theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế được áp dụng tại nhiều phòng thí nghiệm ở Việt Nam và nước ngoài.

Tin khác