Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công là nơi nghiên cứu chọn tạo giống mía mới chất lượng cao phù hợp với từng vùng nguyên liệu để cung cấp cho các công ty đường thuộc Tập đoàn cũng như trong khu vực, tập trung nghiên cứu về nông hóa thổ nhưỡng, phân tích đất nhằm tư vấn phân bón cho người trồng mía vói chi phí thấp, hiệu quả cao. Ngoài ra, trung tâm cũng là nơi trao đổi nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, chuyển giao cho người trồng mía nhằm mục đích giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện năng lực cạnh tranh cho cây mía. Ngoài chức năng nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật, trung tâm còn là nơi tập huấn, đào tạo cán bộ Nông nghiệp ngành đường nhằm cung cấp nhân sự có chất lượng chuyên môn cao cho các công ty đường trong ngành.

SỨ MỆNH:


Định hướng phát triển của ngành Mía đường Thành Thành Công:

- Ổn định vùng nguyên liệu

- Đầu tư cho công tác nghiên cứu

- Tối ưu hóa sản xuất nhằm giảm giá thành

- Phát huy các sản phẩm cạnh đường và sau đường

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiếp cận khách hàng bằng chất lượng và giá cả cạnh tranh, vững vàng thương hiệu Doanh nghiệp Việt, mang lại các giá trị cho cộng đồng và xã hội.