Giống mía K95-15620/10/2017 | AT : 15:18:46

Giống mía K95-156 có dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn chụm xiên, thân to, không đều cây, lóng hình trụ nối zig-zag, nhiều sáp phủ.

Giống mía K88-9220/10/2017 | AT : 15:08:36

Giống mía K88-92 có dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn chụm xiên, thân to, đều cây, lóng hình trụ nối hơi zig-zag

Giống mía ROC1620/10/2017 | AT : 15:06:15

Giống mía ROC16 có dáng bụi gọn, dáng ngọn hơi chụm, thân to, lóng hình chóp cụt nổi thẳng đến hơi zig-zag, phủ lớp sáp dày.

Giống mía K95-8420/10/2017 | AT : 14:57:54

Giống mía K95-84 có dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn chụm xiên, thân to, lóng hình trụ nối nhau hơi zig-zag.

Tin khác