TTC tổ chức hội thảo quốc tế về mía đường24/11/2014 | AT : 18:05:57

Với sự tài trợ chính của Tập đoàn TTC, ngày 19/7/2013, hội thảo quốc tế lần 1 về “Nâng cao năng suất và chất lượng cây mía Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng mía đường Thành Thành Công (SRDC) phối hợp cùng Viện nghiên cứu Mía đường (SRI) – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã được tổ chức