Quy trình giống mía cấp 111/11/2014 | AT : 09:40:47

Là ruộng giống được thành lập và thực hiện theo các quy tắc nghiêm ngặt để sản xuất vật liệu giống cấp 1 chất lượng cao, đảm bảo không có bệnh hệ thống hoặc tiềm ẩn, thuần chủng, đúng với đặc điểm giống và có tỷ lệ nảy mầm cao.

Hom giống sạch bệnh 01/11/2014 | AT : 15:19:26

Hom giống sạch bệnh là yêu cầu cơ bản cho một vụ mía đạt năng suất cao và ổn định.Tiêu chuẩn cho chất lượng hom giống được xác định bởi độ thuần của giống, điều kiện sạch bệnh và khả năng nẩy mầm tốt.