Bón Phân cho ruộng mía24/11/2014 | AT : 09:44:55

Cây mía cần nhiều chất dinh dưỡng để tăng trưởng. Có 17 chất dinh dưỡng quan trọng cần cho đời sống của cây mía. Các chất các bon, ô xi được cung cấp bởi khí quyển th́ không bao giờ hết. Trong khi đó các chất dinh dưỡng khác như đạm, lân, kali…