Cách thu hoạch mía24/11/2014 | AT : 09:52:14

Công đoạn thu hoạch mía có thể nói là phần việc cuối cùng để người nông dân gặt hái những thành quả sau một năm cực nhọc trồng và chăm sóc cây mía trên đồng ruộng. Nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất, người trồng mía cần quan tâm nhiều hơn đến thời gian thu hoạch của cây mía. Cây mía chỉ cho hiệu quả