Ông Thái Văn Chuyện rời ghế Chủ tịch HĐQT Đường Biên Hòa

Ông Thái Văn Chuyện rời ghế Chủ tịch HĐQT Đường Biên Hòa

(CafeF) – Đồng thời, bà Nguyễn Thị Hoa được bổ nhiệm vị trí thay thế, nối tiếp nhiệm kỳ 2012 – 2016. Quyết định có hiệu lực từ 1/1/2015.

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS), HĐQT công ty đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Thái Văn Chuyện. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Hoa được bổ nhiệm vị trí thay thế, nối tiếp nhiệm kỳ 2012 – 2016. Quyết định có hiệu lực từ 1/1/2015.
Ông Thái Văn Chuyện là gương mặt quen thuộc trong ngành mía đường. Ông hiện đang là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thành Thành Công, đồng thời là thành viên HĐQT Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT), chủ tịch HĐQT Điện Gia Lai.
Bà Nguyễn Thị Hoa vừa được bổ nhiệm là thành viên HĐQT Đường Biên Hòa trong ĐHCĐ thường niên ngày 30/10/2014 vừa qua.
Được biết, chủ trương sáp nhập với Đường Ninh Hòa (NHS) vẫn được BHS tiếp tục triển khai theo phương án đã được thông qua tại ĐHCĐ 2013 được tổ chức vào 27/6/2014.
CafeF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *