Trồng mía năng suất và chất lượng cao

Nhằm mục đích kiểm dịch các giống mía mới trước khi đưa ra khảo nghiệm đồng ruộng, phòng chống việc phát sinh các dịch hại nguy hiểm trên cây mía tại Việt Nam.

Nhà kiểm dịch được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 4/2014.

Quy mô: 300 m2

Đầu tư:

+ Cơ sở hạ tầng: 1.000.000.000 VNĐ

+ Chi phí nhập giống mới hàng năm:  500.000.000 VNĐ

Nhân lực:

+ 1 Tiến sỹ BVTV – Dr. Velayutham Ganasen

+1 Kỹ sư nông học,

+ 1 công lao động thường xuyên

Mục đích:  Kiểm dịch các giống mía mới trước khi đưa ra khảo nghiệm đồng ruộng.  Phòng chống việc phát sinh các dịch hại nguy hiểm trên cây mía tại Việt Nam.

Mục tiêu: mỗi năm kiểm dịch được ít nhất 40 giống mía mới.

Năm 2014, NKD đang theo dõi 46 giống mía mới có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới như: Thái Lan, Philippin, Pháp, Mỹ, Ecuaado, Ấn Độ….

Các giống mía hiện tại đều đã được đăng ký kiểm dịch tại trung tâm kiểm  dịch  thực  vật sau nhập khẩu vùng 2, Việt Nam.

Dự kiến đến tháng 12 năm 2014 sẽ bắt đầu đưa ra khảo nghiệm đồng ruộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *