Hom giống sạch bệnh

Hom giống sạch bệnh là yêu cầu cơ bản cho một vụ mía đạt năng suất cao và ổn định.Tiêu chuẩn cho chất lượng hom giống được xác định bởi độ thuần của giống, điều kiện sạch bệnh và khả năng nẩy mầm tốt.

Hom giống sạch bệnh

Hom giống sạch bệnh là yêu cầu cơ bản cho một vụ mía đạt năng suất cao và ổn định.Tiêu chuẩn cho chất lượng hom giống được xác định bởi độ thuần của giống, điều kiện sạch bệnh và khả năng nẩy mầm tốt.

Khi sử dụng hom giống sạch bệnh để trồng mới sẽ cho kết quả tăng năng suất 13 % trong các thí nghiệm được thực hiện tại Philippine, các nghiên cứu từ các nước trồng mía khác cũng đã chứng minh năng suất gia tăng tương tự.
Hom giống sạch bệnh được trồng trong ruộng mía nguyên liệu sẽ gia tăng năng suất mía, cải thiện chất lượng, giảm chi phí sản xuất qua việc thu hoạch được nhiều mùa gốc.

Hom giống sạch bệnh được sản xuất trong những vườn giống theo quy trình và công đoạn đặc biệt để có được hom giống khỏe và sạch bệnh tiềm ẩn và bệnh hệ thống, thuần giống và tỷ lệ nẩy mầm cao.

Hom giống sạch bệnh được áp dụng phương pháp xử lý nước nóng hoặc hơi nước nóng để loại bỏ các bệnh nguy hiểm như cằn mía gốc, than đen, thân ngọn đâm chối, khảm, trắng lá.

Cung cấp cho nông dân trồng mía đủ lượng giống sạch bệnh có chất lượng là một yêu cầu cấp thiết và là một thách thức lớn cho các nhà máy đường trong việc phát triển và giữ vững vùng nguyên liệu trong tình hình hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *