Dịch vụ tư vấn chuyên môn

Trung Tâm Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công (SRDC) là đơn vị chính đảm nhận công tác tư vấn về kiến thức, nghiên cứu & chuyển giao công nghệ kỹ thuật ứng dụng sản xuất mía đường cho các Công ty thành viên ngành đường trực thuộc Tập đoàn TTC.

Trung Tâm Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công (SRDC) là đơn vị chính đảm nhận công tác tư vấn về kiến thức, nghiên cứu & chuyển giao công nghệ kỹ thuật ứng dụng sản xuất mía đường cho các Công ty thành viên ngành đường trực thuộc Tập đoàn TTC.

Hàng năm, SRDC chịu trách nhiệm đào tạo ra lớp cán bộ nông vụ trẻ nhiệt huyết và tài năng – là lực lượng kế thừa tương lai cho ngành đường Tập đoàn TTC.

Bên cạnh đó, SRDC cũng là nơi tập huấn, giao lưu & trao trao đổi kinh nghiệm của tất cả cán bộ nhân viên ngành đường trực thuộc Tập đoàn TTC với các đơn vị, tổ chức cùng ngành khác trong nước và quốc tế.

Quý bà con cần tư vấn các vấn đề liên quan đến trồng mía, vui lòng liên hệ tại địa chỉ:

– Số 99 Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

– Phone: 02763 712 975  – 02763 712 973

– Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *