Tình hình khí tượng tháng 7/2014

11/07/2014 | AT : 14:11:13

 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÍA ĐƯỜNG

THÀNH THÀNH CÔNG

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG.

I. Các thông số cơ bản của hệ thống quan trắc tại SRDC

  Loại máy: Vantago Pro 2, hãng Davis, Hoa kỳ

  Độ cao lắp đặt: 15 mét so với mực nước biển

  Vị trí lắp đặt: 11o18’29’’ vĩ độ Bắc, 106o04’02’’ kinh độ Tây

II. Báo cáo tình hình khí tượng tháng 07/2014

1. Các hiện tượng thời tiết chính ảnh hưởng đến cây mía

  a. Nhiệt độ không khí

     i. Nhiệt độ không khí  trung bình : 27,9oC

     ii. Nhiệt độ không khí  cao nhất :36,8oC vào lúc 15h20’ ngày 02/07/2014

     iii. Nhiệt độ không khí  thấp nhất : 22,8oC từ 13h đến 13h30’ ngày 22/07/2014

  b. Lượng mưa và ẩm độ không khí

    i.  Số ngày mưa trong tháng: 20 ngày (>2 mm) trong có 6 ngày lượng mưa >20 mm 

    ii. Tổng lượng mưa lớn nhất 24 giờ là 86,87 mm vào ngày 13/07/2014

    iii.Tổng lượng mưa trong tháng 453,6 mm 

    iv. Độ ẩm không khí trung bình 85,4%

    v.  Độ ẩm không khí cao nhất 99% vào các ngày có mưa >20 mm

    vi. Độ ẩm không khí thấp nhất 53%

  c. Số giờ nắng và lượng bốc hơi

    i.  Tổng số giờ nắng : 288,9 giờ căn cứ theo ngưỡng đo 100 w/m2

    ii. Tổng lượng bốc hơi: 99 mm

    iii.Tổng bức xạ mặt trời: 1652034 w/m2

    iv. Tổng năng lượng mặt trời: 11841,21 Langley ( 1 Langley = 41840 J/m2)

 d. Hướng gió chính và tốc độ gió cao nhất

    i.  Hướng gió chính: Hướng tây nam

    ii. Tốc độ gió mạnh nhất: 11,6 m/s vào lúc 15h35’ ngày 06/07/2014

2. Nhận xét chung

  Căn cứ theo những thông tin khí tượng nêu trên, TTNC nhận thấy tổng lượng mưa trong tháng 07/2014 khá cao (>453mm) nên đã gây ngập úng trên một số diện tích mía được trồng trên những ruộng đất thấp và có hệ thống tiêu thoát nước kém, ảnh hương nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của cây mía, gây suy giảm tốc độ vươn lóng và quá trình quang hợp của bộ lá mía.

  Tổng lượng mưa trong tháng cao kéo theo độ ẩm không khí trung bình tăng (85,4%) tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch hại mía bùng phát, qua các đợt khảo sát tại Nông trường Thành Long, nông trường Bến Cầu và các ruộng mía tại TTNC, nhận thấy mật độ sâu đục thân mía 4 vạch và sâu đục thân mình hồng cũng bắt đầu tăng nhanh và gây hại nặng ở nhiều ruộng mía đang trong thời kì vươn lóng. Khả năng gây hại của sâu đục thân 4 vạch trong những tháng mưa ẩm này khá cao, bên trong những cây mía bị hại có thể chứa >30 cá thể sâu non đang cắn phá.

  Bên cạnh đó, thành phần các loại dịch hại mía nguy hiểm khác như: rầy đầu vàng, bệnh thối nhũn, bệnh sọc đỏ, bệnh thối đỏ cũng đang có chiều hướng gia tăng cùng với biến động về ẩm độ không khí thông qua biến động lượng mưa.

3. Khuyến cáo

  Trong giai đoạn này người trồng mía cần chú trọng trong công tác thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện sớm các loại dịch hại mía nhằm áp dụng những biện pháp cần thiết và hợp lí để giảm thiểu thiệt hại cho đồng mía.

Đang câp nhât