Quy trình giống mía cấp 1

11/11/2014 | AT : 09:40:47

Là ruộng giống được thành lập và thực hiện theo các quy tắc nghiêm ngặt để sản xuất vật liệu giống cấp 1 chất lượng cao, đảm bảo không có bệnh hệ thống hoặc tiềm ẩn, thuần chủng, đúng với đặc điểm giống và có tỷ lệ nảy mầm cao.

Quy trình giống mía cấp 1

Tin khác