Trồng và chăm sóc mía hàng đôi vụ đông xuân

24/11/2014 | AT : 09:49:43

Nếu trồng và thu họach thủ công bố trí hai hàng hẹp cách nhau 0,4 m, hai hàng rộng cách nhau 1 m. 1 ha (hàng dài 100m) sẽ có 71 hàng đôi bằng 142 hàng mía, trong khi đó trồng hàng chiếc 1m chỉ có 100 hàng mía.

Trồng và chăm sóc mía hàng đôi vụ đông xuân

Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía hàng đôi vụ đông xuân

- Cày đất kỹ, sâu, tơi xốp, mịn, sạch cỏ dại.
- Rạch hàng bằng dàn rạch hàng đôi.
- Khoảng cách hàng:

• Nếu trồng và thu họach thủ công bố trí hai hàng hẹp cách nhau 0,4 m, hai hàng  rộng cách nhau 1 m. 1 ha (hàng dài 100m) sẽ có 71 hàng đôi bằng 142 hàng mía, trong khi đó trồng hàng chiếc 1m chỉ có 100 hàng mía.
• Nếu trồng và thu hoạch bằng máy, khoảng cách hàng là: (0,4m + 1,2m =1,6m) cho máy thu họach công suất 180 mã lực hoặc (0,4m + 1,4m = 1,8m) cho máy thu họach công suất lớn trên 200 mã lực.


- Lượng hom giống trồng: 10-11 tấn/ ha.
- Đặt hom nối đuôi hoặc hơi gối đầu như hàng chiếc.
- Lượng phân bón sử dụng tương đương với lượng phân cho hàng chiếc 1m, nếu thâm canh có thể tăng lượng phân thêm 10% các loại.
- Cần làm cỏ bón phân kịp thời cho ruộng mía do mía trồng hàng đôi sinh trưởng và khép tán nhanh hơn mía hàng chiếc 45 ngày.
- Nếu sử dụng bò cày ra vô diệt cỏ lấp phân thì dùng loại ách cho bò dài hơn của hàng chiếc.
- Có thể sử dụng dễ dàng các loại cơ giới để bừa cỏ, cày ra vô, cày sâu bón phân, phun thuốc cỏ cho mía.