Các kỹ thuật tưới mía

24/11/2014 | AT : 09:55:50

Mía là cây trồng cạn nhưng lại rất cần nước. Nước chiếm trên 70% khối lượng cây mía thu hoạch. Ruộng mía được cung cấp đủ nước, cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất nông nghiệp cao. Ngựợc lại, ruộng mía thiếu nước, khô hạn cây phát triển kém, năng suất thấp, có khi chỉ bằng phân nửa ruộng có tưới.

Các kỹ thuật tưới mía

Mía là cây trồng cạn nhưng lại rất cần nước. Nước chiếm trên 70% khối lượng cây mía thu hoạch. Ruộng mía được cung cấp đủ nước, cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất nông nghiệp cao. Ngựợc lại, ruộng mía thiếu nước, khô hạn cây phát triển kém, năng suất thấp, có khi chỉ bằng phân nửa ruộng có tưới. Tây Ninh với đặc điểm khí hậu có 2 mùa mưa nắng rõ rệt nên thực tế những ruộng mía khô, không tưới, cây mía chỉ sinh trưởng trong 6 - 8 tháng. Cho nên, tưới mía vào mùa khô là một biện pháp hữu hiệu, giúp tăng thời gian sinh trưởng, tăng số cây mía hữu hiệu, góp phần nâng cao năng suất mía.
Có thể sử dụng mô-tơ điện hoặc máy dầu để tưới mía. Nếu có thể sử dụng điện chạy mô-tơ chi phí tưới mía sẽ giảm đi rất nhiều.


Các phương pháp tưới thông dụng


1. Tưới tràn: dùng bơm bơm nước hoặc lấy nước từ kênh tưới, xả nước chảy tràn trên ruộng mía hoặc chảy theo rãnh mía.
Ưu điểm: Thấm sâu, giữ ẩm lâu, chi phí ban đầu thấp.
Nhược điểm: Tiêu hao lượng nước lớn, hao tốn nhiên liệu nhiều, thời gian tưới kéo dài, yêu cầu đồng ruộng bằng phẳng, có độ nghiêng tương đối.


2. Tưới ria: Bơm nước vào ống dẫn, đưa nước vào tưới ria trực tiếp trên ruộng mía
Ưu điểm: Tưới trên mọi địa hình.
Nhược điểm: Tiêu hao lượng nước lớn, thời gian giữ ẩm không lâu, cần nhiều công lao động, chỉ áp dụng khi cây mía còn nhỏ.


3. Tưới phun: có 2 hình thức, tưới bằng súng phun hoặc bằng ống nhựa PVC đục lỗ.
Tưới phun bằng ống nhựa PVC đục lỗ: đây là phương pháp tưới hiện nay được đa số nông dân Tây Ninh đang áp dụng để tưới mía.
Ưu điểm: Tiết kiệm nước, công lao động, tưới trên mọi địa hình, chi phí thấp.
 

Một ống dây tưới dài 100 m khoảng 500.000 đồng. Một ha cần 2 ống dây, tưới 1 lần cho 4-6 hàng mía. Sau khi tưới 1-2 giơ, chuyển dây sang hàng mía khác rất dễ dàng. Tưới  2-3 ngày được 1 ha mía.