Giống mía R570

20/10/2017 | AT : 13:55:28

Giống mía R570 có dáng bụi gọn, dáng ngọn chụm xiên, thân to, lóng dài hình trụ nối hơi zig-zag, có phủ lớp sáp mỏng.

Giống mía R570

Giống mía R570 có nguồn gốc Réunion (Pháp). Mẹ bố ( H32-8560 x R445 ).

Đặc điểm nhận diện:

- Dáng bụi gọn

- Dáng ngọn chụm xiên

- Phiến lá dài rộng trung bình, ngọn lá hơi rũ xuống, màu xanh đậm

- Thân to, lóng dài hình trụ nối hơi zig-zag, có phủ lớp sáp mỏng

- Lóng màu vàng xanh, ra nắng vàng sậm

- Mầm hình tròn, nằm sát sẹo lá, không có rãnh mầm

- Bẹ lá màu xanh, không lông, ôm sát thân, khó bóc lá

- Một tai lá nhỏ hình tam giác

- Cổ lá hình tam giác, màu nâu vàng

Đặc điểm nông nghiệp:

- Nẩy mầm mạnh, tập trung, đẻ nhánh trung bình.

- Giai đoạn đầu vươn lóng chậm, không hoặc ít trổ cờ.

- Có khả năng chịu hạn,.

- Tái sinh khá, lưu gốc tốt.

- Chín trung bình muộn.

- Năng suất cao.

- Chữ đường khá.

Tin khác